Tag: Wielka Armia

do Warszawy wkroczyły wojska francuskie
Kalendarium historyczne

27 listopada 1806 roku wojska francuskie wkroczyły do Warszawy

Tego dnia 1806 roku miało miejsce wkroczenie wojsk francuskich do Warszawy Po rozgromieniu armii pruskiej w bitwach pod Jeną i Auerstadt, żołnierze Napoleona wchodzili w głąb terytoriów wroga. W listopadzie wyzwolili Wielkopolskę, w czym duża zasługa polskich oddziałów powstańczych. 27 listopada, wieczorem, do rogatek miejskich dotarły pierwsze forpoczty francuskich strzelców […]

Kalendarium historyczne

22 listopada 1812 roku miała miejsce bitwa pod Borysowem

Tego dnia 1812 roku miała miejsce bitwa pod Borysowem Bitwa pod Borysowem to jedno ze starć w trakcie wojen napoleońskich. Doszło do niego w 1812 roku w trakcie inwazji na Rosję. Gdy Wielka Armia postępowała naprzód zapuszczając się w olbrzymie tereny Cesarstwa Rosyjskiego, ochronę linii komunikacyjnych powierzano poszczególnym pułkom czy […]

Kalendarium historyczne

18 sierpnia 1812 roku miało miejsce zajęcie Smoleńska

Tego dnia 1812 roku miało miejsce zajęcie Smoleńska przez polskie oddziały Zajęcie Smoleńska miało miejsce na koniec dwudniowej bitwy pod Smoleńskiem. Rozpoczęta 16 sierpnia bitwa pomiędzy wycofującymi się wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. Barclay’a de Tolly (ok. 60 000 ludzi w walce), a sprzymierzonymi armiami Napoleona (również 60 000) rozegrała […]

Kalendarium historyczne

10 lipca 1812 roku rozpoczęła się bitwa pod Mirem

Bitwa pod Mirem 10 lipca 10 lipca 1812 roku rozpoczęła się bitwa pod Mirem. Była starciem kawaleryjskim pomiędzy awangardą IV Korpusu Kawalerii Wielkiej Armii, a siłami gen. dyw. Matwieja Płatowa. 10 lipca 3 pułki gen. Różnieckiego wpadły w zasadzkę, ponieważ zorganizowała ją kilkukrotnie liczniejsza grupa Kozaków. Zatrzymało to pochód IV […]

Claude Vcitor - Perrin
Kalendarium historyczne

1 marca 1841 roku zmarł Claude Vcitor-Perrin

Tego dnia 1841 roku zmarł Claude Vcitor-Perrin Claude Vcitor-Perrin, odważny, choć niezbyt utalentowany dowódca okresu rewolucji francuskiej. Za poparcie udzielone Napoleonowi i pomyślne operowanie korpusem Wielkiej Armii na terenie Prus w 1807r. mianowany marszałkiem. Tak marsz. Victora opisuje G. Macdonell: „Był to mały, gruby mężczyzna, o twarzy okrągłej, rumianej i […]