do Warszawy wkroczyły wojska francuskie

27 listopada 1806 roku wojska francuskie wkroczyły do Warszawy

Tego dnia 1806 roku miało miejsce wkroczenie wojsk francuskich do Warszawy

Po rozgromieniu armii pruskiej w bitwach pod Jeną i Auerstadt, żołnierze Napoleona wchodzili w głąb terytoriów wroga. W listopadzie wyzwolili Wielkopolskę, w czym duża zasługa polskich oddziałów powstańczych.

27 listopada, wieczorem, do rogatek miejskich dotarły pierwsze forpoczty francuskich strzelców konnych, które przegalopowały przez miasto i przeprawiły się na drugi brzeg Wisły dla rekonesansu. Następnego dnia tj. 28 listopada 1806r. do Warszawy wkroczył triumfalnie witany marsz. Joachim Murat, dowódca kawalerii Wielkiej Armii.

U boku z ks. Józefem Poniatowskim, przyjął delegację mieszczan i zarządził objęcie miasta pod napoleońską protekcję. Sam cesarz przebywał w tym czasie w Poznaniu, zaś do Warszawy przybył 19 grudnia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*