22 listopada 1812 roku miała miejsce bitwa pod Borysowem

Tego dnia 1812 roku miała miejsce bitwa pod Borysowem

Bitwa pod Borysowem to jedno ze starć w trakcie wojen napoleońskich. Doszło do niego w 1812 roku w trakcie inwazji na Rosję.

Gdy Wielka Armia postępowała naprzód zapuszczając się w olbrzymie tereny Cesarstwa Rosyjskiego, ochronę linii komunikacyjnych powierzano poszczególnym pułkom czy kompaniom piechoty lub jazdy. Jednym z największych takich zgrupowań była 17. Dywizja Piechoty wchodząca w skład V Korpusu, którą wydzielono do ochrony terenów Białorusi. Gdy Napoleon opuścił Moskwę, priorytetem stało się utrzymanie mostów na drodze marszu Wielkiej Armii.

Dowódca dywizji, gen. Jan Henryk Dąbrowski, otrzymał rozkaz utrzymania wsi Borysów wraz ze znajdującą się tam przeprawą. Była ona dotychczas broniona przez wyparty z Mińska oddział gen. Bronikowskiego. 17. Dywizja pod Borysów dotarła do 20 listopada, gdzie zajęła się umocnieniem wałów i szańców przedmostowych od strony wschodniej, a w drugiej kolejności i zachodniej.

21 listopada pod Borysów dotarła straż przednia Rosjan pod dowództwem gen. Lamberta i z miejsca przystąpiła do energicznego natarcia. Mimo około dwukrotnej przewagi w ludziach (10 000 : 5 000 żołnierzy), Rosjanom nie udało się rozbić Polaków, którzy choć zaciekle kontratakowali wspierani ogniem dział, stopniowo się wycofywali.

Gdy w godzinach wieczornych nadeszło kilkunastotysięczne wsparcie rosyjskie pod dowództwem. gen Langerona, żołnierzom carskim udało się przełamać opór Polaków i musieli się wycofać na zachód – Borysów wraz z mostem znalazł się w rękach Rosjan.

Następnego dnia, 22 listopada, do pozostającego w okolicach Borysowa Dąbrowskiego, którego siły liczył już tylko 1 000 ludzi dołączyły resztki II Korpusu marsz. Oudinota, który zarządził odbicie Borysowa. Zaskoczeni Rosjanie nie wytrzymali ataku i bez większego oporu wycofali się z miasta paląc za sobą jedyny w tej okolicy most na Berezynie. Wielka Armia musiała zatem znaleźć inne miejsce na przeprawę, by uratować się przed postępującą krok w krok armią rosyjską, co w konsekwencji przerodziło się w dramatyczna bitwę nad Berezyną.

Polacy i Francuzi stracili w tej bitwie około 2 500 ludzi, straty Rosjan nie są znane. Niestety, podczas bitwy jak i przed nią, talentem nie wykazał się Dąbrowski, którego brak zdecydowania znacząco wpłynął na wynik starcia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*