Tajemnicza góra w Maszkowicach

Od 1905 roku wiadomo, że Góra Zyndarma została ukształtowana przez człowieka, okazało się że jest to dużo starszy obiekt niż do tej pory przypuszczano. 5 lipca 2016 roku ruszyły ponownie prace wykopaliskowe na Górze Zyndrama w Maszkowicach. Badania prowadzone są przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, których opiekunem jest dr Marcin Przybyła.

Miejscowość Maszkowice znana jest jednak głównie dzięki wznoszącej się nad nią „Górze Zyndrama”. Wzgórze to – usytuowane w centrum wsi, naprzeciw szkoły – wzięło swoją nazwę od imienia wodza spod Grunwaldu – Mikołaja Zyndrama z Maszkowic. Zyndram, rycerz polski urodzony około połowy XIV wieku, w czasie bitwy grunwaldzkiej dowodził wojskami polskimi. Patrząc na widoczne w terenie ślady wału i fosy oraz na dużą ilość wielkich kamieni, przyniesionych na szczyt wzgórza z doliny Dunajca staje się jasne dlaczego – według mieszkańców Maszkowic – w miejscu tym stać miało zamczysko wodza spod Grunwaldu. Archeolog Włodzimierza Demetrykiewicza pod wpływem tradycji ludowej rozpoczął badania w 1905 r. i potwierdził on istnienie na wzgórzu grodu chronionego fosą oraz zbudowanym z kamieni wałem. Badania wykopaliskowe podjęto dopiero w roku 1959. Z przerwami trwały one do roku 1975. Prowadziła je Maria Cabalska z ówczesnej Katedry Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wydobyte z ziemi zabytki wskazywały na znacznie wcześniejszą chronologię śladów odkrytych założeń. Okazało się, że na wzgórzu w epoce brązu (ok. 2200 – ok. 800 p.n.e.) i we wczesnej epoce żelaza (ok. 800 – ok.400 p.n.e.) istniała tętniąca życiem osada obronna. Według M. Cabalskiej osadę z późnej fazy epoki brązu oraz z wczesnej epoki żelaza zamieszkiwała ludność tzw. kultury łużyckiej. To przedstawiciele tej kultury mieli we wczesnej epoce żelaza wykopać fosę i wznieść widoczny do dziś wał. Obecnie trwa odkrywanie pierwszej warstwy ziemi, najmłodszej osady datowanej na wczesną epokę żelaza z okresu 600 a 400 lat p.n.e. Odkryte pozostałości mają charakter regularnych bruków zbudowanych z otoczaków, które utwardzały otoczenie domów. Fenomenem odkrycia są zabudowania kamienne na taką wielką skalę wzniesionych między XVIII i XVII (1740-1690) wiekiem p.n.e. Obiekt o podstawie prostokątnej. Wszystko wskazuje na to, że może to być wieża bądź bastion.

Mamy więc do czynienia z jedną z najstarszych w tej części Europy warowni obronnych. Zamieszkiwaną przez ok 200 ludzi przez 500 lat, z nie znanej i nawet nie nazwanej cywilizacji, którzy przypuszczalnie dotarli tu z terenów dzisiejszych Węgier. Do tej pory, najstarsze kamienne obiekty architektoniczne znane w tej części Europy, to głównie kościoły z ok X wieku. Wykopaliska z Maszkowic są starsze od nich o bagatela 3000 lat. Tegoroczne prace będą trwać do 20 sierpnia.

Źródło: „starosadeckie.info”
Fot.: Zyndram z Maszkowic, fragment obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem. Fot. Wikipedia Commons.
Marika Matusiak

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*