Tajemnicze kręgi w zbożu sprzed 7 000 lat śladami starodawnej konstrukcji

Zaobserwowane pod Oławą kręgi w zbożu okazały się śladami monumentalnej konstrukcji sprzed  7 000 lat. Zdaniem archeologów mogła ona pełnić ona funkcje kultowe.

Kręgi były zarysem konstrukcji drewniano-ziemnej. Chronił ją system rowów i palisad. Została wzniesiona od 4900 do 4600 lat przed naszą erą przy użyciu prostych narzędzi. Archeologom  udało się odtworzyć kształt konstrukcji bez prowadzenia wykopalisk. Zdaniem badaczy było to  centrum ceremonialne. Za systemem wał i palisad odbywały się rytuały i obrzędy religijne. Nie można także wykluczyć, że cała budowla pełniła także funkcje kalendarza, a wejście do niej stanowiło miejsce przeznaczone do obserwacji religijnych. Dr Mirosław Furmanek z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego stwierdził, że miejsce to nie pełniło funkcji obronnych, lecz nie można wykluczyć tego, iż miejscowa ludność chroniła się w sytuacjach zagrożenia za systemem palisad. Jak podkreślił archeolog do tej pory znaleziono nie wiele tego typu konstrukcji w Polsce.

Archeolodzy będą prowadzić dalsze badania obiektu. Zamierzają zastosować metody nieinwazyjne, między innymi z zastosowaniem georadaru. Pozwoli to uzyskać wiele przydatnych informacji na temat konstrukcji tego typu.

Źródło: Nauka w Polsce

Fot.: Wikimedia Commons

Magdalena Makówka

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*