Tajni współpracownicy zdemaskowani

Od 15 marca, czyli od czasu wejścia w ustawy lustracyjnej, zapadło ponad 1290 prawomocnych orzeczeń sądowych, zgodnych z wnioskami prokuratorów IPN.

Według najnowszych danych, do 30 września 2020 roku wpłynęło do Instytutu ponad 464 tys. oświadczeń lustracyjnych, z których zweryfikowano 112 tys.

Biuro do tej pory ustaliło około 1300 kłamców lustracyjnych.  Ustawa lustracyjna, czyli ustawa o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, która weszła w życie w marcu 2007 roku ma zapewnić, by ważne funkcje publiczne w Polsce pełniły osoby, które nie były uwikłane we współprace z organami bezpieczeństwa PRL i które przez to dają gwarancję uczciwości.

Biuro Lustracyjne nie tylko prowadzi rejestr oświadczeń lustracyjnych i ich analizę związaną z przygotowywaniem postepowań lustracyjnych. Do zdań biura należy też m.in. prowadzenie tzw. katalogów dostępnych dla każdego obywatela w postaci online. Katalog osób pełniących najważniejsze funkcje zawiera informacje o 5252 osobach, przy czym liczba ta dotyczy wyłącznie tych osób, które funkcje te sprawują obecnie.

Prokurator IPN Jacek Sroka zwrócił uwagę, że przygotowany katalog odgrywa niebagatelną rolę. Przede wszystkim pozwala sprawdzić informację o obecnych urzędnikach państwa, począwszy od prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, szefa rządu wraz z podległymi mu ministrami, poprzez np. sędziów Sądu Najwyższego czy Rzecznika Praw Obywatelskich.

Źródło: dzieje.pl.

Tomasz Sumara

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*