Terroryści znad Tybru. Akty przemocy publicznej i zamachy w starożytnym Rzymie | Recenzja

Terroryzm nie jest zjawiskiem nowym, ale znanym historii niemalże od jej początków. Akty terroru były wykorzystywane przez wieki dla osiągnięcia pierwotnie zamierzonych celów, niezależnie czy dopuszczali się ich przedstawiciele władzy czy też prosty lud. O jednych z pierwszych aktów terroru, skutecznie używanych przez przedstawicieli rozwiniętej kulturowo i politycznie cywilizacji opowiada książka Stanisława Stabryły Terroryści znad Tybru. Akty przemocy publicznej i zamachy w starożytnym Rzymie.

Stanisław Stabryła jest profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Jako filolog klasyczny Stabryła poświęcił się badaniom literatury łacińskie okresu augustowskiego. Nie zamknął się jednak jedynie w kręgu prac naukowych, ale wyszedł ze swoimi pracami do ogółu społeczeństwa pisząc i wydając ponad dwadzieścia prac popularnonaukowych.

Książka, którą w tym roku oddaje nam do rąk wydawnictwo Aspra, miała swoją premierę w 2006 roku. Autor podzielił swoją pracę na dziewięć rozdziałów poprzedzonych obszernym wstępem, w którym tłumaczy czym było w starożytności zjawisko terroryzmu, oraz przedstawia materiały z których korzystał w czasie pisania opowieści zawartych w tym tomie. Tak też dowiadujemy się, że autor wykorzystał informacje zawarte u Salustruisza, Cycerona, Liwiusza, Appiana z Aleksandrii czy Plutarcha. Każdy z dziewięciu rozdziałów został poświęcony działaniom konkretnych postaci, od początków Rzymu do początków Cesarstwa. Pierwszą historię Stabryła poświęcił początkom starożytnego Rzymu i działaniom bliźniaków Romulusa i Remusa. W kolejnych rozdziałach poznajemy z kolei powody kierujące społeczeństwem Rzymskim w czasie wojny z etruskim królem Lars Porsenną, fałszywe oskarżenia wysuwane wobec Spuriusza Meliusza, działania braci Tyberiusza i Gajusza Grakchów, konflikt pomiędzy konsulami Mariuszem i Sullą (który jest zresztą bohaterem dwóch opowieści). Dowiemy się również o spisku Katyliny czy działaniach Juliusza Gajusza Cezara.

W każdej z opowieści autor udowadnia, że podejmowane przez bohaterów działania były rezultatem działań i zamierzeń politycznych, których nie można było zrealizować zgodnie z obowiązującym wówczas prawem. Praca Stabryły porusza tematy, których zwykle nie podejmuje się na lekcjach historii, czy też pobieżnie omawia podczas zajęć kursu historii. Sposób przedstawienia poruszanych problemów jest bardzo przystępny dla osób, które wcześniej niewiele miały wspólnego z historią i sięgnęły po niniejszą pracę jedynie ze względu na interesująco brzmiący tytuł.

Stanisław Stabryła, Terroryści znad Tybru. Akty przemocy publicznej i zamachy w starożytnym Rzymie

Wydawnictwo: Aspra

Ocena recenzenta: 5/6

Łukasz Nowok

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*