Terroryzm wobec dóbr kultury

Polski Komitet Błękitnej Tarczy realizujący zadania programu pogotowia, pomocy oraz doradztwa na rzecz zagrożonego dziedzictwa będzie organizatorem dwóch spotkań poświęconych ochronie zabytków i zbiorów w przypadku konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej. Oba wydarzenia odbędą się w ramach sesji Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych podczas 4. Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Targi potrwają od 5 do 7 października br.

Terroryzm to zjawisko, które nie zna granic, a obecnie w wielu miejscach na świecie przybiera na sile. Szczególnie drastyczne przykłady bezczeszczenia dóbr kultury i niszczenia tożsamości narodowej miały miejsce w ostatnich latach na Bliskim Wschodzie oraz w Afganistanie. Działalność terrorystyczna w Iraku i Syrii doprowadziła do zniszczenia wielu zabytków kultury i architektury, natomiast w środkowym Afganistanie do unicestwienia m.in. starożytnych posągów Buddy w Bamianie. Liczne akty destrukcji skłoniły Radę Bezpieczeństwa ONZ do przyjęcia jednogłośnie rezolucji 2199 w 2015 roku, której jeden z fragmentów poświęcony jest właśnie zobowiązaniom międzynarodowym w zakresie ochrony dziedzictwa kultury Iraku i Syrii.

Dyskusje podczas Targów Dziedzictwo

Polski Komitet Błękitnej Tarczy podejmie tematykę zagrożeń wobec zabytków. Pierwszego dnia Targów Dziedzictwo, tj. 5 października, odbędzie się sesja pt. „Terroryzm – nowe wyzwanie dla muzeów, bibliotek, archiwów”. Obejmie ona następujące panele: „Terroryzm nowe wyzwanie dla światowego dziedzictwa kultury”, „Hatra, Nimrud, Niniwa: skala zniszczeń Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO dokonanych przez tzw. Państwo Islamskie na terenie Republiki Iraku (2014-2016)”, „Ataki terrorystyczne na obiekty kultury – analiza przypadków”, „Formy i metody zabezpieczenia instytucji kultury przed atakami terrorystycznymi” oraz „Natychmiastowa pierwsza pomoc ofiarom zdarzeń terrorystycznych w instytucjach kultury”. Sesja będzie miała miejsce w sali konferencyjnej B Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska w godzinach 12.15-14.45, a powstaje we współpracy z fundacją 3Guns Team.

Kolejnego dnia, tj. 6 października, odbędzie się cykl paneli współorganizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Komitet Narodowy ICOM. Zbiorczy tytuł to „Ochrona zabytków, zbiorów muzealnych, bibliotecznych, archiwalnych na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych – diagnoza, nowe wyzwania”. Głos zabiorą eksperci z Biblioteki Narodowej, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej E na terenie hali targowej, w godzinach 10.30-12.30.

Organizatorzy oraz patroni honorowi Targów Dziedzictwo

Organizatorem targów jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios. Targi zostały objęte patronatem honorowym: Małgorzaty Kidawy-Błońskiej – wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr. hab. Wojciecha Fałkowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, dr. Wojciecha Woźniaka – Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Adama Struzika – marszałka województwa mazowieckiego, Hanny Gronkiewicz-Waltz – prezydent m.st. Warszawy, ks. bp. Michała Janochy – biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, ks. bp. Wiesława Alojzego Meringa – biskupa Diecezji Włocławskiej, byłego przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy – prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, dr. Tomasza Makowskiego – dyrektora Biblioteki Narodowej, nadbryg. mgr. inż. Leszka Suskiego – komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Patronat nad Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi sprawują: dr hab. Magdalena Gawin – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Więcej informacji na www.targidziedzictwo.pl.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*