Traktat Wileński – Sojusz Polski z Rosją przeciw Szwecji

W połowie XVII wieku Rzeczypospolita zmagała się z szeregiem wyniszczających konfliktów przetaczających się przez jej ziemie. Pierwszym z nich było powstanie Chmielnickiego, które w 1654 roku przeistoczyło się w wojnę z Moskwą, by już rok później otrzymać kolejne uderzenie w postaci inwazji wojsk szwedzkich, zwane potocznie potopem. Pod koniec 1655 roku prawie cały teren Rzeczypospolitej był zajęty przez wojska szwedzkie, moskiewskie i kozackie stając się teatrem działań dla państw chcących zdobyć mocarstwową pozycję w tej części Europy. Mimo takiego obrotu spraw zaczęto sobie zdawać sprawę, że plany polityczne Moskwy i Szwecji są ze sobą sprzeczne, a konflikt między nimi jest nieunikniony. Dawało to szansę Rzeczypospolitej na stworzenie do tej pory wręcz niemożliwego, czyli sojuszu z państwem moskiewskim skierowanego przeciw Szwecji.

Materiał opublikowany pierwotnie 25 maja 2020 roku

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*