Trwa konkurs na najciekawszą lekcję historii

Przypominamy o trwającej trzeciej edycji konkursu dla nauczycieli „Lekcja dobrej historii”, który organizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych. Eksperci IBE nagrodzą nauczycieli, którzy pragną dzielić się swoimi sposobami na ciekawe lekcje oraz wybiorą szkoły, gdzie nauczanie historii zajmuje szczególne miejsce. Prace przyjmowane są do 22 września.

konkurs_IBE_LDH_logoJaka powinna być dobra lekcja historii? – To lekcja, która jest godna zapamiętania i czegoś uczy. Jest jednocześnie efektywna i efektowna. Powinna być zbudowana wokół danego zagadnienia oraz być ciekawa dla uczniów uważa Jacek Staniszewski z Pracowni Historii IBE, członek jury konkursu. – Lekcja historii to nie jest teatr jednego aktora. Uczniowie nie są naszymi widzami, tylko uczestnikami lekcji. Powinni ćwiczyć rozumowanie przyczynowo-skutkowe, a nie zapamiętywanie przyczyn i skutków, które podyktuje nauczyciel.

Celem konkursu „Lekcja dobrej historii” jest wyłonienie najlepszych przykładów dobrych praktyk, które zostały zrealizowane podczas lekcji w szkole. Konkurs skierowany jest do nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W tej edycji organizatorzy szukają pomysłów na lekcje, które kształtują umiejętność interpretacji różnych źródeł i skłaniają uczniów do spojrzenia na wydarzenie, proces lub postać historyczną z różnych punktów widzenia. – Musi to dać uczniom możliwość porozmawiania i zwrócenia uwagi, że świat nie jest jednowymiarowy i nie ma jednej narracji – mówi Jacek Staniszewski.

Konkurs już dwukrotnie zgromadził liczne grono nauczycieli, którzy chcą dzielić się z innymi swoimi pomysłami na lekcje historii. – Budujemy coś, co możemy nazwać duchem zespołu, duchem środowiska dobrych nauczycieli. Nauczycieli, którzy jak każdy miewają słabsze dni, którym czasem coś nie wychodzi, ale generalnie chcą robić więcej niż się od nich wymaga – uważa prof. Jolanta Choińska-Mika, lider Pracowni Historii Instytutu Badań Edukacyjnych, członek jury konkursu.

Prace przyjmowane są do 22 września 2014 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: http://eduentuzjasci.pl/konkursldh.html. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 26 września. Laureaci otrzymają nagrody (czytniki e-booków), które wręczone zostaną podczas warsztatów w trakcie sesji wyjazdowej w dniach 16-17 października 2014 r. Wspólny wyjazd laureatów jest okazją do dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz pomysłami na pracę z uczniami.

Konkursowi towarzyszy akcja „Szkoła z dobrą lekcją historii”. Organizatorzy szukają szkół, w których uczy się historii z pasją, ciekawie i na wysokim poziomie. Szkoły, które będą brały udział w konkursie zostaną wyróżnione specjalnym zaświadczeniem i graficzną sygnaturą, którą będą mogły oznaczać swoje strony internetowe i materiały informacyjne. Ponadto docenione przez ekspertów pomysły na lekcje zostaną opublikowane w „Bazie dobrych praktyk” (www.bdp.ibe.edu.pl).

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie http://eduentuzjasci.pl/pl/konkursldh.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu pt. „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o Instytucie Badań Edukacyjnych:

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) zatrudnia około 150 badaczy zajmujących się edukacją – socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych – wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze w tym zakresie, aktywnie promuje politykę edukacyjną opartą na faktach (evidence-based policy and practice) i szczególnie dużą wagę przywiązuje do badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w praktyce i polityce edukacyjnej na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.

www.ibe.edu.pl

Informacje o projekcie Entuzjaści Edukacji:

Celem głównym projektu systemowego „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” (Entuzjaści Edukacji) jest wzmocnienie systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie wykorzystywania wyników badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz w zarządzaniu oświatą. Projekt jest realizowany przez IBE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty.

www.eduentuzjasci.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*