Uniwersytet Wrocławski pracuje nad serwisem internetowym poświęconym badaniom jaskiń

Rok 2021 ogłoszono Międzynarodowym Rokiem Jaskiń i Krasu. Z tej okazji naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego podjęli się przygotowania serwisu internetowego poświęconego w całości speleologii. Organizowane są także zespołu badawcze i projekty naukowo-eksploracyjne. W dalszej kolejności, jeśli będzie to możliwe, przewidywane są spotkania terenowe, konferencje i obozy naukowe dla mieszkańców regionu Dolnego Śląska i całej Polski.

Jak zaznacza badacz paleontologii z UWr, prof. Krzysztof Stefaniak jaskinie z obszaru Sudetów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej były eksplorowane już w XIX w. i w początkach XX w. przez badaczy z Koeniglische Universitaet zu Breslau.

Jak mówi prof. Stefaniak – Po 1945 polscy badacze z naszej uczelni włączyli się w tę tematykę badawczą. Nie chodzi tylko o badania geologiczne. Pracowały i pracują interdyscyplinarne zespoły połączonych sił geologów, geografów, paleontologów, ale także biologów i archeologów.

Speleologia na Dolnym Śląsku weszła na nowy etap w 1966 r. kiedy odkryto jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie. Prace badawcze od początku były nadzorowane przez Uniwersytet Wrocławski w kooperacji
z innymi wrocławskimi uczelniami, a także instytucjami naukowymi z kraju i z zagranicy.

Jak zapewnia prof. Stefaniak – I jeszcze wiele jest do odkrycia i pokazania – planujemy wspólnie z włodarzami jaskiń w przyszłym roku uruchamiać nowe atrakcje dla zwiedzających. Chcemy tłumaczyć dlaczego, dzięki specyficznemu mikroklimatowi jaskiń, to miejsca unikalne np. dla odkryć archeologicznych czy paleontologicznych.

Naukowcy z UWr zaprosili do projektu opiekunów jaskiń z Dolnego Śląska: Jaskini Niedźwiedziej i Jaskini Radochowskiej, speleologów i organizacje zaangażowane w badania i ochronę krasu. Prace badawcze mają być prowadzone na szeroką skalę. Zapowiedziano utworzenie międzynarodowych zespołów specjalistów z Polski, Ukrainy, Czech oraz innych państw.

Obecnie, z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią, pierwsze miesiące nowego roku będą przeznaczone na szeroko zakrojone działania popularyzatorskie i edukacyjne w internecie. Zainteresowani będą mogli poznać aktualny stan badań i specyfikę świata znanego dotąd wąskiemu gronu naukowców i pasjonatów. W planach są cykle wykładów i konferencji oraz filmów i prezentacji, które mają być dostępne w sieci. W drugiej połowie roku, po opanowaniu pandemii, przewiduje się otwarcie jaskiń w Sudetach i Jurze Krakowsko-Wieluńskiej dla zainteresowanych i organizację spotkań połączonych ze zwiedzaniem, konferencji terenowych, obozów naukowych i edukacyjnych. Wszystko dostępne dla dorosłych, jak i dzieci.

Źródła: wroclaw.tvp.pl, uni.wroc.pl

Marcin Marszałek

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*