Na Białorusi znaleziono masowe mogiły ofiar „operacji polskiej”

W północno-wschodniej części Białorusi, znaleziono masowe mogiły ofiar „operacji polskiej”. Była to operacja NKWD, która z rozkazu Nikołaja Jeżowa z 11 sierpnia 1937 roku została  przeprowadzona w latach 1937-1938. 

Operacja polegała na mordowaniu oraz represjonowania Polaków. Na śmierć skazano ponad 139 tys. osób, wyrok wykonano na ok 112 tys. Polaków, mieszkających na terenie ZSSR. Na pobyt w łagrach skazano 28 744 osoby. Ponad 100 tys. osób zostało skazanych na deportacje do Kazachstanu oraz  w rejony Syberii.

Badania prowadzone są w okolicach Witebska przez miejscowych badaczy już od 2014 roku, kiedy to odkryto trzy jamy grobowe. Ustalono wówczas, że pochodzą one z okresu dwudziestolecia międzywojennego, kiedy  rozstrzeliwano ludzi przywiezionych z Witebska.

W tym miesiącu znaleziono wiele nowych dołów, w których znajdowały się szczątki rozstrzelanych ludzi.

Źródła:  old.memo.ru, ipn.gov.pl, dzieje.pl

Fot.: Wikimedia Commons

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*