Warsztaty Historyczne na Uniwersytecie Papieskim

Warsztaty Historyczne dla uczniów szkół średnich Historia człowieka – człowiek w historii zostały zainaugurowane 21 października 2017 r. Uczestników powitał prodziekan naszego Wydziału dr Tomasz Graff oraz kierownik warsztatów dr hab. Józef Cezary Kałużny. Po krótkiej prezentacji dotyczącej Uczelni, Wydziału oraz przedstawieniu kwestii organizacyjnych grupa ponad 50 słuchaczy przeszła do Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkanie w IPN, w ramach którego pan Łukasz Płatek wygłosił wykład, odbyło się pod hasłem Za komuny było lepiej? Blaski i cienie PRL-u. W czasie wykładu prowadzący przybliżył aspekty życia codziennego w PRL związane z brakiem artykułów pierwszej potrzeby, reglamentacją towarów oraz nieoficjalnymi sposobami ich nabywania. Uczestnicy mogli zapoznać się z „kulturą kolejkową”, zjawiskiem towarzyszącym każdego dnia Polakom w PRL. Wykład uzupełniały fragmenty filmów z epoki oraz wywiady ze świadkami historii. Dzięki grom planszowym przygotowanym przez IPN „Kolejka” oraz „Dywizjon 303” nasi słuchacze mogli choć przez chwilę poczuć się jak w czasach PRL. Organizatorem warsztatów jest Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Warsztaty odbywają się pod hasłem Historia człowieka – człowiek w historii i są inicjatywą, której głównym celem jest przybliżanie młodych ludzi (i nie tylko) do zagadnień naukowych w sposób interesujący i zachęcający do dalszego zaspokajania historycznej ciekawości. Zaplanowany cykl siedmiu spotkań zakończy test wiedzy, którego laureaci otrzymają indeksy naszego Wydziału oraz cenne nagrody rzeczowe. Następne spotkanie warsztatowe zaplanowane jest na 18 listopada i odbędzie się pod hasłem Życie w przestworzach – marzenie Ikara marzeniem każdego człowieka.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*