Wołyńskie historie. W 77. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu | debata

W dniu 21 lipca 2020 roku o godz. 18.00 odbędzie się debata online pt.: „Wołyńskie historie. W 77. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu”.

Kilka dni temu obchodziliśmy 77. rocznicę Rzezi Wołyńskiej. Upamiętnialiśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

W debacie wezmą udział: prof. Tomasz Panfil, historyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Pamięci Narodowej; dr Mirosław Czado, historyk, Muzeum Powstania Warszawskiego; Adrian Lesiakowski, edukator historyczny w Instytucie Pamięci Narodowej w Lublinie, współautor wystawy Sąsiedzka krew. Ludobójstwo wołyńsko-galicyjskie 1943-1944 oraz Miłosz Socha, socjolog, autor książki „Wołyń. Świadkowie mówią”

Dyskusję poprowadzi dr hab. Bogusław Kopka, historyk, Fundacja im. Janusza Kurtyki.

Debata odbędzie się w formie transmisji live na kanale YouTube „Blogpressportal” dnia 21 lipca 2020 r. o godzinie 18:00.

Dyskusja jest częścią cyklu debat zatytułowanego „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0”, którego genezą stały się komentowane szeroko od lat w debacie publicznej problemy w sferze spojrzenia na wspólną przeszłość Polski i jej partnerów oraz świadomość trudności związanych z różnie ukształtowaną pamięcią zbiorową i wpływu ich na postrzeganie Polski zagranicą. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie publikacji książkowej zbierającej podniesione podczas dyskusji wnioski i recepty dla instytucji państwowych w kontekście prowadzenia prawidłowej polityki zagranicznej i historycznej.

Cykl „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0” stanowi część projektów i zadań publicznych: „«Przeciw krzywym zwierciadłom». 4-filarowa, kompleksowa strategia aktywizująca obywateli do troski o dobre imię Polski oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020; „Podium – trójpłaszczyznowy i trójstopniowy rozwój Fundacji im. Janusza Kurtyki. W stronę umiędzynarodowienia, innowacyjności i pełnej profesjonalizacji działalności edukacyjnej, «parasolowej» i związanej z promocją Rzeczypospolitej Polskiej zagranicą” – zadanie finansowane ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030; „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 2.0” – projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Więcej informacji o spotkaniu na stronie www.fundacjakurtyki.pl.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*