Wykształcony podchorąży – kompetentny oficer

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w aspekcie współczesnych wyzwań i dokonanych zmian struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych RP było głównym celem konferencji pod patronatem ministra obrony narodowej „Przygotowanie kandydatów na oficerów dla potrzeb Sił Zbrojnych RP – oczekiwania i możliwości”, która odbyła się 5 czerwca br. w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych i jednostek wojskowych.

W trakcie sesji omówiono miejsce wyższego szkolnictwa wojskowego w systemie szkolenia SZ RP oraz kompetencje jednostek i instytucji w zakresie kształcenia kandydatów na oficerów w aspekcie  zmian struktur dowodzenia. Wskazano kierunki w jakich powinna przebiegać reforma systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego oficerów.
Dyskutowano nad modelem kształcenia kandydatów na oficerów oraz ich doskonalenia zawodowego w uczelniach wojskowych, a także kształtowaniem postaw przywódczych w warunkach uczelni wojskowej. Zidentyfikowano oczekiwania rodzajów wojsk w zakresie formułowania efektów kształcenia.
Jednym z punktów programu był pokaz jedynego w Polsce systemu symulacji taktycznej PACAST, kompleksowego symulatora plutonu zmotoryzowanego wyposażonego w Kołowe Transportery Opancerzone ROSOMAK oraz systemu szkolno-treningowego Śnieżnik.

– Konferencja stanowiła doskonałą platformę wymiany poglądów, rozwiązań oraz prezentacji wyników badań w zakresie szeroko rozumianego kształcenia kandydatów na oficerów Sił Zbrojnych RP. Musimy pamiętać, że dobrze wykształcony i wyszkolony podchorąży, będzie w przyszłości kompetentnym oficerem – podsumował spotkanie Rektor-Komendant WSOWL płk prof. dr hab. Mariusz Wiatr.

tekst: mjr Piotr Szczepański

zdjęcia: st. chor. sztab. Marek Kańtoch

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*