Zabytki toruńskie młodszego pokolenia – Budownictwo szkieletowe w Toruniu: pruski mur – nielubiane dziedzictwo | Recenzja

Zabytki toruńskie młodszego pokolenia – Budownictwo szkieletowe w Toruniu: pruski mur – nielubiane dziedzictwo, pod red. Katarzyny Kluczwajd

Zabytki toruńskie młodszego pokolenia jest to seria książek pod redakcją naukową Pani Katarzyny Kluczwajd ukazująca się od 2015 roku. Książki z tejże serii są owocem – pracą zbiorową, która powstaje zawsze po odbytych sesjach tematycznych organizowanych przez Oddział Toruński Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Pierwsza ukazana publikacja dotyczy budownictwa szkieletowego w Toruniu. W książce odnajdziemy osiem pasjonujących artykułów. Niektóre przybliżają czytelnikowi ogólną historię architektury dziewiętnastowiecznych przedmieść Torunia. Inne zaś wgryzą się w konkretne budowle, które możemy po dzień dzisiejszy odnaleźć pod podanym adresem. Na pierwszych stronach publikacji, czytelnicy natrafią na artykuł, który przedstawia nielubiane dziedzictwo, jakim właśnie jest pruski mur. W przejrzysty sposób zostaje wyjaśnione wszelka terminologia oraz przykłady gdzie i kiedy takie budownictwo stosowano. Drugi artykuł można by rzec, że jest uzupełnieniem pierwszego. Znajdziemy tam wiele odpowiedzi na nurtujące czytelnika architektoniczne pytania. Trzeci już z kolei tekst opowie nam o tym czego nie ma, mianowicie o nieistniejących już domach. Jednakże nie wszystkie domu zniknęły. Zostały po dzień dzisiejszy, ale w takiej formie, że mało kto pamięta, że gdzieś tam pod dużą warstwą tynku można odkryć budownictwo szkieletowe. Następne artykuły z kolei opowiadają nam, tak jak już wcześniej zostało wspomniane, o poszczególnych domach – ul. Bydgoska 32 i ul. Stroma 5. Pod koniec publikacji można trafić na tekst „Mur pruski w sieci..”, który opowiada o pasji dwóch ludzi. Magdalena Olszta – Bloch oraz Jacek Bloch, od lat zbierali fotografie zabytków młodszego pokolenia. Tak też się stało, że zechcieli się nimi podzielić i tak oto machina ruszyła od facebook’owego fanpage budownictwa szkieletowego, przez blog, aż po wiele innych inicjatyw, które nie sposób wszystkie tutaj wymienić. Jak już o fotografii mowa, to ostatnie kilkanaście stron odnosi się do historii i inicjatywy Toruńskich Spacerów Fotograficznych, bez których rzecz jasna publikacja nie byłaby ozdobiona tak wyśmienitymi fotografiami.

Na dzień dzisiejszy autorzy i uczestnicy sesji naukowych Oddziału Toruńskiego SHS opublikowali 5 książek, gorąca zachęcam do ich przeczytania.

Budownictwo szkieletowe w Toruniu. Pruski mur – nielubiane dziedzictwo.

– Toruński modernizm. Architektura miasta 1920-1989.

– Historyzm toruński XIX-XX wieku. Architektura, miejsca, codzienność.

– Zabytki lewobrzeżnego Torunia. Zachowane, nieistniejące, tylko zaplanowane.

– Plastyka toruńska 1793 – 1920. Zapomniane oblicze wielokulturowego miasta.

Ocena recenzenta: 6/6

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Historyków Sztuki


Paweł Pilarski

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*