Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

Zamek Kamienieć –  rekonstrukcja 3D |video

Zamek Kamienieć – rekonstrukcja 3D |video

Zamek kamieniecki położony jest w województwie podkarpackim i dzisiaj jest w stanie ruiny gotyckiej z XIV wieku.
Wizualizacja przedstawia zamek w przybliżonym stanie z XVII wieku.

Zamek Kamienieć

Partnerzy



Przewiń do góry