Zamek Zawiszy Czarnego może zostać odbudowany!

Dzięki pozyskaniu naprawdę dużych środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej bardzo możliwa staje się odbudowa zamku w Rożnowie, należącego niegdyś do słynnego Zawiszy Czarnego.

Dzięki wspólnym staraniom fundacji Zamek Zawiszy Czarnego w Rożnowie, Muzeum Zamku w Starej Lubowli i Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, możliwe stało się pozyskanie środków unijnych na odbudowę zamku słynnego Zawiszy Czarnego. Choć na razie projekt jest w dość wczesnej fazie realizacji można mieć nadzieję, że zostanie zaakceptowany a dofinansowanie przyznane, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze w jego realizację bezpośrednio zaangażowane są podmioty z dwóch krajów unijnych a ponadto jego istota bezpośrednio dotyczy renowacji i restauracji dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko- słowackiego, do którego Rożnów i generalnie cały powiat nowosądecki niewątpliwie należy.

W grę wchodzą 3 miliony złotych a czy zostaną przeznaczone na odbudowę zamku rożnowskiego dowiemy się najpóźniej jesienią tego roku.

Źródło: sądeczanin.info
Fot. Wikimedia Commons
 Dawid Siuta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*