Zapadła decyzja: połączenie Muzeum II WŚ z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Muzeum II WŚ z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939: 6 listopada 2008 r. zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego utworzone  Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a  we wrześniu 2008 roku powołano na jego dyrektora dr. hab. Pawła Machcewicza. Muzeum Westerplatte i Wojny 1939  zostało stworzone zgodnie z zarządzeniem MkiDN z dnia 23 grudnia 2015 roku. Obecnie  trwają pertraktacje w związku z próbą ich połączenia. Czy to się uda?

Warszawski Wojewódzki Sąd Administracyjny podjął w poniedziałek decyzje o wstrzymaniu połączenia obu muzeów. Wybór ten został uzasadniony obawą o skutki tego zabiegu i przed późniejszymi problemami z tymi związanymi. Pod uwagę wzięto min. możliwość odwołania podpisanej umowy o darowiźnie, które Zarząd Miasta Gdańska przekazał na rzecz Muzeum II Wojny Światowej, pod teren budowy instytucji muzealnej. Wyrok jest nieprawomocny, przez tydzień obie strony mogą wnieść wniosek o odwołanie. Plan połączenia obu instytucji w dniu 1 grudnia b.r. nie został zrealizowany i został oddalony do dnia 1 lutego b.r.

Członkowie Dyrekcji Muzeum II WŚ oraz Rzecznik Praw Obywatelskich skierowali swoje zażalenie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skarga nie została jeszcze rozpatrzona przez WSA. Ostatecznie 26 stycznia orzekł, że w decyzji WSA znajdują się znaczące niedociągnięcia wniosków pod względem formalnym i zarządził ponowne wszczęcie procedury tej sprawy.

Zdaniem historyka i zarazem dyrektora Muzeum II WŚ prof. Pawła Machcewicza po zmianach placówka będzie kładła większy nacisk na pokazywanie militarnego aspektu wojny.” Dodając,  że „Dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej jestem do 31 stycznia. Co będzie dalej, nie wiem. Do tego czasu chciałbym jednak zakończyć prace przy wystawie stałej.

Źródła: dziennikbaltycki.pl, pap.pl, muzeum1939.pl, westerplatte.eu

Fot.: Wikimedia Commons

Magdalena Majkowska

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*