Prace archeologiczne w Atapuerca

Znaleziono najstarsze skamieniałości ludzkiego przodka w Europie

Znaleziono najstarsze skamieniałości ludzkiego przodka, Europejczyka. Są to fragmenty szczęki, które mogą mieć nawet 1,4 mln lat. Znaleziono je w Hiszpanii, w Atapuerca.

Fundacja Atapuerca twierdzi, że znalazła najstarsze skamieniałości ludzkiego przodka w Europie, czy właściwie – hominida. Fundacja Atapuerca w Hiszpanii zajmuje się badaniami naukowymi nad ewolucją człowieka. 8 lipca 2022 roku Fundacja oficjalnie zaprezentowała skamieniałości człowieka znalezione w jaskini w Sima del Elefante w Sierra de Atapuerca.

Najstarsze skamieniałości ludzkiego przodka

Znalezisko zaskoczyło naukowców. Najwcześniejsze fragmenty czaszki mogą mieć nawet 1,4 mln lat. Naukowcom udało się odkryć kilka fragmentów szczęki istoty ludzkiej. To czyni je najstarszymi szczątkami hominida w Europie. Przez dziesięciolecia naukowcy próbowali określić spójny model ewolucyjny, który wyjaśniłby dzisiejszy wygląd ludzi.

Homo antecessor, którego wiek oszacowano na 850 tys. lat, prezentuje najstarsze fragmenty czaszki znane ludzkości. Dzięki datowaniu węglem i znalezisku w postaci fragmentów szczęki, naukowcy są bliżej odpowiedzi na pytanie. Pytanie, kiedy wykształciła się czaszka współczesnego człowieka?

Sima del Elefante

Badania wykazały, że to w obszarze Sima del Elefante, liczebność i różnorodność znalezisk była znacznie wyższa, niż w pozostałej części stanowiska archeologicznego w Atapuerca. 30 czerwca Edgar Téllez, członek Zespołu Badawczego Atapuerca, znalazł różne szczątki kości. Były oblepione gliną z poziomu TE7 w Sima del Elefante. Po ich oczyszczeniu i przeanalizowaniu przez kilku specjalistów zespołu, naukowcy stwierdzili, że te szczątki odpowiadają ludzkiej szczęce.

Ludzka szczęka

Ludzka skamielina z Sima del Elefante została znaleziona około 2 m poniżej poziomu, w którym znaleziono żuchwę w 2007 roku. Ta z kolei przypisana jest do Homo sp. (gatunki nieokreślone z powodu braku rozstrzygających danych).

Jest bardzo prawdopodobne, że nowa skamielina z Sima del Elefante jest „spokrewniona” z tą szczęką. Podobnie jak to, że należy do jednej z pierwszych populacji, które skolonizowały Europę.

Jeśli tak, można w końcu określić tożsamość gatunku ludzkiego Sima del Elefante. Ponadto będziemy mogli dokonać szczegółowego porównania nowej twarzy znalezionej w Sima del Elefante z twarzą przodka Homo i zagłębić się w pochodzenie gatunku nazwanego 25 lat temu przez zespół badawczy Atapuerca. Obecnie pozyskiwane są próbki geologiczne w celu oszacowania wieku nowej skamieniałości człowieka z TE7, która zostanie przebadana w Narodowym Centrum Badań nad Ewolucją Człowieka (CENIEH) w Burgos. Podobnie kilka fragmentów przemysłu litowego i szczątków fauny z dowodami konsumpcję przez ludzi związanych z tym odkryciem, zostanie przeanalizowanych w Instytucie Paleoekologii Człowieka i Ewolucji Społecznej (IPHES) w Tarragonie – przekazali badacze z Atapuerca.

Badania pozwolą określić sytuację warunków klimatycznych i ekosystemu, w którym żyli pierwsi osadnicy Europy.

Więcej o różnych odkryciach prehistorycznych pisaliśmy TUTAJ.

Źródło: Fundación Atapuerca

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*