Adolf Hitler

1 kwietnia 1924 roku Adolf Hitler został skazany na 5 lat pozbawienia wolności

Tego dnia 1924 roku Adolf Hitler został skazany na 5 lat pozbawienia wolności

Adolf Hitler skazany na 5 lat został za próbę zamachu stanu z 8 listopada 1923 roku tzw. „Pucz monachijski”. Podczas pobytu w więzieniu w Landsbergu napisał książkę „Mein Kampf” (Moja walka), która stała się swoistą biblią narodowych socjalistów. Został zwolniony z więzienia po odbyciu 8 miesięcy kary, 20 grudnia 1924 roku.

Comments are closed.