10 listopada 1950 roku został aresztowany August Emil Fieldorf „Nil”

Tego dnia 1950 roku został aresztowany generał August Emil Fieldorf „Nil”

August Emil Fieldorf ps. „Nil” w 1950 roku został aresztowany już kolejny raz. Po raz pierwszy generał Fieldorf został aresztowany 7 marca 1945 roku jako Walenty Gdanicki. Nierozpoznany został wywieziony do obozu pracy na Uralu skąd powrócił, w październiku 1947 roku. Osiedlił się w Białej Podlaskiej i nie powrócił do pracy konspiracyjnej. Następnie po niedługich pobytach w Warszawie i Krakowie osiadł w Łodzi.

W lutym 1948 roku w odpowiedzi na obietnice amnestii zgłosił się do Rejonowej Komendy Uzupełnień gdzie podał swoje prawdziwe imię, nazwisko i stopień lecz na ewidencję RKU został wciągnięty jako Walenty Gdanicki.

W czerwcu 1948 roku poprosił pisemnie Ministra Obrony Narodowej o uregulowanie stosunku do służby wojskowej podpisując się prawdziwym imieniem i nazwiskiem.  W październiku 1950 roku spotkał się ze swoim byłym dowódcą, generałem Gustawem Paszkiewiczem, od którego otrzymał pisemne potwierdzenie przebiegu służby wojskowej w czasie wojny. 

10 listopada 1950 roku generał Fieldorf zaniósł dokumenty do RKU w Łodzi. Po wyjściu z budynku RKU został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa (UB) i następnie przewieziony do Warszawy, gdzie został osadzony w areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Koszykowej.

Generał Fieldorf został oskarżony o wydawanie rozkazów likwidowania przez Armię Krajowa partyzantów radzieckich. Mimo, że był torturowany odmówił współpracy z UB. Po sfingowanym procesie 16 kwietnia 1952 roku został skazany na karę śmierci przez powieszenie.

Wyrok wykonano 24 lutego 1953 roku o godz. 15:00 w więzieniu Warszawa-Mokotów przy ulicy  Rakowieckiej. Miejsce pochówku generała Fieldorfa jest nieznane.

One Comment

  1. Polityczna wydmuszka

    gdyby sie ujawnił żyłby, skoro rżnął bohatera dostał to co chciał

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*