Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

10 listopada 1950 roku został aresztowany generał August Emil Fieldorf ps. „Nil”

10 listopada 1950 roku został aresztowany generał August Emil Fieldorf ps. „Nil”

Po raz pierwszy generał Fieldorf został aresztowany 7 marca 1945 roku jako Walenty Gdanicki. Nierozpoznany został wywieziony do obozu pracy na Uralu skąd powrócił, w październiku 1947 roku. Osiedlił się w Białej Podlaskiej i nie powrócił do pracy konspiracyjnej. Następnie po niedługich pobytach w Warszawie i Krakowie osiadł w Łodzi.

W lutym 1948 roku w odpowiedzi na obietnice amnestii zgłosił się do Rejonowej Komendy Uzupełnień gdzie podał swoje prawdziwe imię, nazwisko i stopień lecz na ewidencję RKU został wciągnięty jako Walenty Gdanicki. W czerwcu 1948 roku poprosił pisemnie Ministra Obrony Narodowej o uregulowanie stosunku do służby wojskowej podpisując się prawdziwym imieniem i nazwiskiem.  W październiku 1950 roku spotkał się ze swoim byłym dowódcą generałem Gustawem Paszkiewiczem od którego otrzymał pisemne potwierdzenie przebiegu służby wojskowej w czasie wojny.  10 listopada 1950 roku generał Fieldorf zaniósł dokumenty do RKU w Łodzi. Po wyjściu z budynku RKU został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa (UB) i następnie przewieziony do Warszawy gdzie został osadzony w areszcie śledczym Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przy ulicy Koszykowej.

Generał Fieldorf został oskarżony o wydawanie rozkazów likwidowania przez Armię Krajowa partyzantów radzieckich. Mimo, że był torturowany odmówił współpracy z UB. Po sfingowanym procesie 16 kwietnia 1952 roku został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 roku o godz. 15:00 w więzieniu Warszawa-Mokotów przy ulicy  Rakowieckiej. Miejsce pochówku generała Fieldorfa jest nieznane.

(Na zdjęciu: Generał August Emil Fieldorf. Źródło zdjęcia: Wikipedia).

  • Polityczna wydmuszka

    gdyby sie ujawnił żyłby, skoro rżnął bohatera dostał to co chciał

PartnerzyPrzewiń do góry