Królestwo Obojga Sycylii

12 grudnia 1816 roku powstało Królestwo Obojga Sycylii

Tego dnia 1816 roku powstało Królestwo Obojga Sycylii

Królestwo Obojga Sycylii było spadkobiercą Królestwa Neapolu, które przestało istnieć w wyniku kongresu wiedeńskiego. Władzę sprawowali tam władcy z dynastii Burbonów. Panowała tam najmniejsza swoboda obywatelska ze wszystkich ówczesnych państw na terenie Włoch, co było przyczyną licznych protestów, m.in. podczas Wiosny Ludów.

Królestwo Obojga Sycylii upadło ostatecznie w 1860 roku, ponieważ zostało włączone do tworzącego się państwa włoskiego. Mimo to, potomkowie ostatniego króla Obojga Sycylii dalej roszczą sobie prawa do utraconego tronu.

Comments are closed.