17 czerwca 1983 roku zmarł Miron Białoszewski

Tego dnia 1983 roku zmarł Miron Białoszewski

Miron Białoszewski urodził się w 1922 w Warszawie i tam się wychował. W czasie okupacji niemieckiej przebywał w Warszawie, zdał maturę i studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas powstania warszawskiego ukrywał się wśród ludności cywilnej, a po zakończeniu zrywu przebywał w obozach tymczasowych.

Wrócił do Warszawy w 1945 roku. Pracował jako dziennikarz w kilku gazetach. Angażował się w twórczość teatralną. Jego debiut literacki nastąpił w 1955 roku i przez kolejne lata ukazywały się jego tomy poezji, dramatów i wierszy. W 1970 r. wydał „Pamiętnik z powstania warszawskiego”, który stał się jednym z jego najbardziej znanych dzieł. Zmarł 17 czerwca 1983 roku i został pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.

Comments are closed.