17 kwietnia 1577 roku miała miejsce bitwa pod Lubiszewem

Tego dnia 1577 roku miała miejsce bitwa pod Lubiszewem

Bitwa pod Lubiszewem to największa bitwa w wojnie Stefana Batorego ze zbuntowanym Gdańskiem. Hetman nadworny koronny Jan Zborowski miał pod swoją komendą około 2500 żołnierzy. Po stronie przeciwnej stała około 10-12 tysięczna armia pod dowództwem Jana Winkelbrucha, w której skład wchodziła zawodowa piechota niemiecka – Landsknechci.

Gdańszczanie popełnili błąd. Przerzucili tylko część wojska przez Motławę, czym narazili się na uderzenie wojsk polskich. Po dwóch szarżach oraz bohaterskiej walce wręcz piechoty polsko-węgierskiej, oddziały miejskie po wschodniej części rzeki zostały rozbite.

Widząc to, reszta armii rzuciła się do ucieczki. W pogoni jazda polska dotarła aż pod Gdańsk. Straty buntowników były ogromne, zginęło około 4500 żołnierzy a ponad 1000 dostał się do niewoli. Wojak koronne straciły około kilkudziesięciu ludzi.

Mimo tego zwycięstwa, Batoremu nie udało się zdobyć miasta. Dopiero 17 grudnia 1577 roku doszło do podpisania ugody, w której Gdańsk uznał Batorego za króla, przeprosił go i wypłacił 200 tysięcy złotych.

Comments are closed.