17 października 1865 roku w Oszmianie urodził się Lucjan Żeligowski

Lucjan Żeligowski – Był  pułkownikiem piechoty Armii Imperium Rosyjskiego oraz generałem broni Wojska Polskiego.
Dowódcą Frontu Litewsko-Białoruskiego, przywódcą Litwy Środkowej, inspektorem Armii w Warszawie, ministrem Spraw Wojskowych, posłem na Sejm, członkiem Rady Narodowej RP.

Najbardziej znany z tzw. buntu Żeligowskiego (Żeligiady), podczas którego wojsko podległe generałowi zajęło Wilno i jego okolice, proklamując powstanie tzw. Litwy Środkowej

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*