Ułani z 20 szwadronu KOP

17 września 1924 roku utworzono Korpus Ochrony Pogranicza (KOP)

Tego dnia 1924 roku powstał Korpus Ochrony Pogranicza (KOP)

Korpus Ochrony Pogranicza (KOP) został utworzony do ochrony wschodniej granicy Polski przed penetracją agentów, terrorystów i zwartych uzbrojonych oddziałów dywersyjnych przerzucanych przez sowieckie służby specjalne z terenu ZSRR na terytorium II Rzeczypospolitej.

KOP organizowany był etapami. Z W pierwszej fazie organizacji utworzono Dowództwo oraz trzy brygady:

  • Wołyńską,
  • Nowogródzką,
  • Wileńską,

w składzie 10 batalionów piechoty i 10 szwadronów kawalerii.

Pierwszym dowódcą korpusu został gen. bryg. Henryk Odrowąż-Minkiewicz. W marcu 1939 roku KOP liczył już 36 batalionów piechoty, 24 szwadrony kawalerii, 1 komendę artylerii, 2 baterie artylerii oraz 6 kompanii inżynierów.

Obejrzyj koniecznie: Bezpieczeństwo granic. Jak strzeżono granic w II RP

Granica służbowej działalności KOP w roku 1939 rozciągała się od styku Polski, Litwy i Prus Wschodnich na północy przez linię graniczną z Litwą, Łotwą, Związkiem Radzieckim, Rumunią, Węgrami oraz Słowacją aż do Wisłoki.

17 września 1939 roku czyli w dzień ataku Związku Radzieckiego na Polskę oddziały KOP były jednymi z pierwszych, które stanęły na drodze Armii Czerwonej. Oddziałami KOP dowodził generał Wilhelm Orlik-Rückemann.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*