17 września 1924 roku został utworzony Korpus Ochrony Pogranicza (KOP)

KOP został utworzony do ochrony wschodniej granicy Polski przed penetracją agentów, terrorystów i zwartych uzbrojonych oddziałów dywersyjnych przerzucanych przez sowieckie służby specjalne z terenu ZSRR na terytorium II Rzeczypospolitej. W momencie wybuchu wojny funkcja KOP miała zniknąć, a jego jednostki miały zasilić odziały i pododdziały Wojska Polskiego.

Korpus Ochrony Pogranicza organizowany był etapami. Z W pierwszej fazie organizacji utworzono Dowództwo oraz trzy brygady: 1 Wołyńską, 2 Nowogródzką i 3 Wileńską w składzie 10 batalionów piechoty i 10 szwadronów kawalerii. Pierwszym dowódcą korpusu został gen. bryg. Henryk Odrowąż – Minkiewicz. W marcu 1939 roku KOP liczył już 36 batalionów piechoty, 24 szwadrony kawalerii, 1 komendę artylerii, 2 baterie artylerii oraz 6 kompanii inżynierów. Granica służbowej działalności KOP w roku 1939 rozciągała się od styku Polski, Litwy i Prus Wschodnich na północy przez linię graniczną z Litwą, Łotwą, Związkiem Radzieckim, Rumunią, Węgrami oraz Słowacją aż do Wisłoki.

17 września 1939 roku czyli w dzień ataku Związku Radzieckiego na Polskę oddziały KOP były jednymi z pierwszych, które stanęły na drodze Armii Czerwonej. Oddziałami KOP dowodził generał Wilhelm Orlik-Rückemann.

(Na zdjęciu: Ułani z 20 szwadronu KOP. Źródło zdjęcia: Wikipedia)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*