18 lipca 1672 roku miała miejsce bitwa pod Ładyżynem » Historykon.pl
Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

18 lipca 1672 roku miała miejsce bitwa pod Ładyżynem

18 lipca 1672 roku miała miejsce bitwa pod Ładyżynem

Było to starcie w ramach wojny polsko-tureckiej z lat 1672-1676. Hetman kozacki Michał Chanenko wraz z jazdą i dragonią polską pod dowództwem kasztelana podlaskiego Karola Łużeckiego, ruszył na pomoc kozakom. Zostali oni osaczeni przez armię turecką, składającą się z wojsk tatarskich i kozackich pod dowództwem Piotra Doroszenki.
Mimo liczebnej przewagi Doroszenki (ok. 20 tys.), połączonym siłom polsko-kozackim (ok. 6 tys.) udało się odrzucić armię tatarsko-kozacką za Boh. Jazda polska ruszyła za rzekę ale tam natkną się na kontratak, który zadał jej poważne straty.
Cel został osiągnięty, Ładyżyn został oswobodzony jednak za cenę dużych strat.

PartnerzyPrzewiń do góry