Ostatnie wydarzenia z kalendarium historycznego

19 września 1657 roku został zawarty traktat Welawsko-Bydgoski

19 września 1657 roku został zawarty traktat Welawsko-Bydgoski

Było to porozumienie między Rzeczpospolitą a elektorem brandenburskim, podpisane w Welawie i ratyfikowane przez obu władców w Bydgoszczy

Traktat regulował stosunki pomiędzy Rzeczpospolitą a Prusami Książęcymi.

Od tej pory Prusy stawały się państwem suwerennym i były złączone jedynie wiecznym przymierzem wojskowym.

Postanowiono, iż po wymarciu linii Hohenzollernów Prusy Książęce miały powrócić do Rzeczpospolitej i z tego powodu stany pruskie miały składać hołd królowi i Rzeczpospolitej w przypadku zmiany na tronie książęcym.

Elektor dodatkowo wytargował starostwo drahimskie, Lębork i Bytów jako lenno.

Do dzisiejszego dnia nie wiadomo dlaczego zgodzono się na tak dogodne warunki dla elektora.

Mapa przedstawia Rzeczpospolitą po zrzuceniu zależności lennej przez Hohenzollernów. Wikimedia Commons

  • Aqua

    Nie wiadomo dlaczego takie ustępstwa? A wiadomo autorowi, że wtedy trwał potop szwedzki?

PartnerzyPrzewiń do góry