Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont

20 lipca 1774 roku urodził się Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont

Tego dnia 1774 roku w Chatillon Sur Seine urodził się Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont

Ojciec Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont był wojskowym, więc Marmont postanowił pójść w jego ślady. Gdy miał 15 lat zaciągnął się do armii, znajdując przydział najpierw w piechocie, apotem w artylerii. Ominęły go represje rewolucji.

Sprawdź także naszą serię artykułów: Marszałkowie Napoleona

W 1793 roku poznał Bonapartego podczas oblężenia Tulonu, a ten mianował go na swojego adiutanta. Brał udział w kampanii włoskiej 1796-1797, wyprawie do Egiptu, kampanii 1800 roku. Gdy formowano Armię Wybrzeża Oceanu, Marmont został mianowany dowódcą jednego z korpusów.

Dobrze spisał się podczas kampanii 1805 roku. Najpierw w bitwie pod Ulm. Potem zdobywając Dalmację, której został gubernatorem, dbając o jej rozwój. Zasłużył się w kampanii 1809 roku, zdobywając tytuł marszałka.

Rok później, został przeniesiony do Hiszpanii i mianowany dowódcą armii napoleońskiej. Został ranny podczas bitwy pod Salamanką. Wrócił do Francji na kurację, lecz w 1813 roku ponownie wziął udział w walkach. W 1814 roku Napoleon powierzył mu obronę Paryża.

Lecz ten porozumiał się z koalicjantami i wyprowadził swoje wojska w kierunku Essone, gdzie zostały okrążone. Tym samym stał się pierwszym zdrajcą, postawionym na tak wysokim stanowisku wojskowym. W 1815 roku nie przyłączył się do Cesarza. Został przez niego skreślony z listy marszałków i na czas kampanii wyjechał z kraju.

Po II Restauracji był parem, dowódcą wojskowym, ale nie zdobył zaufania dworu, będąc przez rodaków wyszydzanym. Zmarł w 1852 roku w Wenecji.

Z Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont wiąże się ciekawa anegdota. Jak wiadomo, był on księciem Raguzy tj. Dubrownika. Gdy zdradził Cesarstwo, jego imię stało się symbolem zdrady, aż do tego czasu, że „raguser” po dziś dzień oznacza „zdradzać”. Historia jego życia wydaje się być tragiczna. Przez swoją jedną błędną decyzję przekreślił wszystkie swoje zasługi wojenne, stając się tym samym narodowym apostatą.

Comments are closed.