20 września 1942 roku powstały Narodowe Siły Zbrojne

Tego dnia 1942 roku utworzono Narodowe Siły Zbrojne

Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) były konspiracyjną organizacją wojskową związana z polskim obozem narodowym. NSZ działał podczas II wojny światowej oraz w okresie powojennym. Po Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich była największa formacją polityczno-wojskową podczas okupacji.

NSZ liczył od 80 000 do 100 000 ludzi. Organizacja walczyła z Niemcami, zwalczała partyzantkę komunistyczną i sowiecką oraz bandy rabunkowe. Komenda Główna NSZ występowała przeciwko powstaniu w Warszawie, jako koncepcji bez szans na zwycięstwo. Mimo to, po wybuchu powstania wszystkie odziały NSZ, jakie udało się sformować, wzięły w nim udział.

Proces formowania NSZ rozpoczął się od lipca 1942 roku lecz 20 września organizacja powstała formalnie. Wtedy pierwszy Komendant Główny NSZ pułkownik Ignacy Oziewicz „Czesław” wydał rozkaz nr 1/42, w którym zawiadamiał o objęciu powyższej funkcji.

NSZ powstał w wyniku połączenia Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy oraz część Narodowej Organizacji Wojskowej, która nie podporządkowała się umowie scaleniowej z Armią Krajową. W skład NSZ weszły również mniejsze organizacje o charakterze narodowym takie jak:

 • Narodowo-Ludowa Organizacja Wojskowa,
 • Polski Obóz Narodowo-Syndykalistyczny,
 • Zakon Odrodzenia Polski,
 • Zbrojne Pogotowie Narodu,
 • Legion Unii Narodów Słowiańskich,
 • Narodowa Konspiracja Niepodległości,

oraz częściowo:

 • Konfederacja Zbrojna,
 • Organizacja Wojskowa „Wilki”,
 • Bojowa Organizacja „Wschód”,
 • Polska Organizacja Zbrojna,
 • Polskie Wojska Unijne,
 • Korpus Obrońców Polski,
 • Załoga Partyzantów Wojskowych,
 • Związek Kobiet Czynu,
 • Młody Nurt.

Do NSZ przeszła również część lokalnych struktur AK, zwłaszcza na północnym Mazowszu i w Białostockiem.

W 1944 roku większa część oddziałów NSZ została podporządkowana NOW i został przekształcona w Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW). Które prowadziło działania zbrojne przeciw NKWD, KBW, UB i UPA.  W 1947 roku doszło do rozbicia większości grup NZW, nieliczne oddziały działały jeszcze do połowy lat 50.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*