20 września 1942 roku powstały Narodowe Siły Zbrojne

Narodowe Siły Zbrojne (NSZ) były konspiracyjną organizacją wojskową związana z polskim obozem narodowym. NSZ działał podczas II wojny światowej oraz w okresie powojennym. Po Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich była największa formacją polityczno-wojskową podczas okupacji. NSZ liczył od 80tys. do 100tys. ludzi. Organizacja walczyła z Niemcami, zwalczała partyzantkę komunistyczną i sowiecką oraz bandy rabunkowe. Komenda Główna NSZ występowała przeciwko powstaniu w Warszawie, jako koncepcji bez szans na zwycięstwo. Mimo to po wybuchu powstania wszystkie odziały NSZ jakie udało się sformować wzięły w nim udział.

Proces formowania NSZ rozpoczął się od lipca 1942 roku lecz 20 września organizacja powstała formalnie. Wtedy pierwszy Komendant Główny NSZ pułkownik Ignacy Oziewicz ps. „Czesław” wydał rozkaz nr 1/42, w którym zawiadamiał o objęciu powyższej funkcji. NSZ powstał w wyniku połączenia Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy oraz część Narodowej Organizacji Wojskowej, która nie podporządkowała się umowie scaleniowej z Armią Krajową. W skład NSZ weszły również mniejsze organizacje o charakterze narodowym takie jak: Narodowo-Ludowa Organizacja Wojskowa, Polski Obóz Narodowo-Syndykalistyczny, Zakon Odrodzenia Polski, Zbrojne Pogotowie Narodu, Legion Unii Narodów Słowiańskich, Narodowa Konspiracja Niepodległości oraz częściowo: Konfederacja Zbrojna, Organizacja Wojskowa „Wilki”, Bojowa Organizacja „Wschód”, Polska Organizacja Zbrojna, Polskie Wojska Unijne, Korpus Obrońców Polski, Załoga Partyzantów Wojskowych, Związek Kobiet Czynu, Młody Nurt. Do NSZ przeszła również część lokalnych struktur AK, zwłaszcza na północnym Mazowszu i w Białostockiem.

W 1944 roku większa część oddziałów NSZ została podporządkowana NOW i został przekształcona w Narodowe Zjednoczenie Wojskowe (NZW). Które prowadziło działania zbrojne przeciw NKWD, KBW, UB i UPA.  W 1947 roku doszło do rozbicia większości grup NZW, nieliczne oddziały działały jeszcze do połowy lat 50.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*