ORMO

21 lutego 1946 roku powstało ORMO

Tego dnia 1946 roku utworzono Ochotniczą Rezerwę Milicji Obywatelskiej (ORMO)

ORMO to paramilitarna organizacja ochotnicza i społeczna, która wspierała Milicje Obywatelską. Maksymalnie liczyła ok. 400 000 ludzi, których w większości rekrutowano spośród członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) ale też ze Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL), Stronnictwa Demokratycznego (SD) i bezpartyjnych.

Organizacja została rozwiązana przez sejm w 1989 roku. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*