21 września 1944 roku 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa uczestnicząc w największej operacji powietrznodesantowej II Wojny Światowej „Market Garden”, zostaje zrzucona nad holenderską miejscowością Driel

Market Garden – 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa była jednostką powietrznodesantową Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którą od podstaw stworzył płk. dypl. Stanisław Sosabowski. Miejscem formowania się brygady było hrabstwo Fife położone na terenie Szkocji. Jednostka ta miała być wykorzystana do wsparcia powstania powszechnego w okupowanej Polsce i jako jedyna jednostka polska nie podlegała wówczas dowództwu brytyjskiemu. 6 czerwca 1944 r., 1 SBS przeszła pod dowództwo 1 Brytyjskiej Dywizji Powietrznodesantowej, tracąc niezależność. Brygada została użyta przez aliantów w operacji „Market Garden”. Operacja miała na celu opanowanie przez wojska spadochronowe mostów i przepraw na delcie Renu, przez które zaplanowano natarcie 2 Armii brytyjskiej. W ten sposób alianckie wojska przepołowiłyby siły niemieckie i obeszły od północy pas umocnień zwanych Linią Zygfryda. Tym samym droga do Zagłębia Ruhry, przemysłowego serca III Rzeszy, stałaby otworem.
W tej operacji wzięły udział 3 dywizje spadochronowe : amerykańska 82 „All Americans” i 101 „Screaming Eagles”, brytyjska 1 Dywizja, oraz Polska 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa dowodzona przez gen Stanisława Sosabowskiego.
Ostatecznie operacja poniosła klęskę, bo siłom alianckim nie udało się zdobyć i utrzymać ostatniego mostu w Arnhem.
1 SBS poniosła ciężkie straty, sięgnęły one blisko 25 proc. stanów osobowych tych oddziałów, które walczyły pod Arnhem i Driel. Brytyjczycy obarczyli winą Polaków i gen Sosabowskiego za niepowodzenie operacji. Oburzenie polskiego generała okrzyknęli niedopuszczalną krytyką brytyjskiego dowództwa. W rezultacie polskie władze pod naciskiem Londynu zdymisjonowały gen Sosabowskiego, który utracił komendę nad swoją brygadą. Generał Stanisław Sosabowski został kozłem ofiarnym nieudolności dowódczej Brytyjczyków.

2 komentarze

 1. Historykon…
  brygada przeszła pod dowództwo brytyjskie dokładnie 6 czerwca 1944 r.
  (mimo że Browning walczył o to prawie od początku, miał nawet plany
  użycia jej w Normandii), a 1 sierpnia otrzymała status operacyjny
  (Browning dawał generałowi miesiąc na to, ale On wywalczył 2). Proszę
  poprawić błędy. A jeszcze straty, 26 września stan brygady po
  opuszczeniu Driel wynosił 1283 żołnierzy (w chwili wejścia do boju było:
  1508 w rzutach spadochronowych oraz 117 w rzutach szybowcowych), co
  daje nam około 25%, a nie 40%.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*