22 maja 1911 roku założono konspiracyjną organizację Czarna Ręka

Tego dnia 1911 roku w Belgradzie założono konspiracyjną organizację Czarna Ręka

Organizacja Czarna Ręka powstała w Belgradzie w 1911 roku. Dowództwo nad organizacją powierzono szefowi serbskiego wywiadu wojskowego pułkownikowi Dragutinowi Dimitrijeviciowi działającemu pod pseudonimem Apis. W skład organizacji wchodzili głównie oficerowie zamieszani w 1903 roku w zamach na króla Aleksandra Obrenowicia.

Program organizacji stanowiło wyzwolenie mieszkających poza ojczyzną Serbów i zjednoczenie wszystkich ziem serbskich w granicach jednego królestwa. Program i głoszone przez oficerów hasła, pozwoliły organizacji zwerbować do 1914 roku ponad 2500 ludzi, głownie młodych oficerów, ale także cywili. Największym sukcesem organizacji był udany zamach przeprowadzony na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w 1914 roku.

Comments are closed.