24 maja – Święto Wojsk Specjalnych

Tego dnia w Polsce obchodzone jest Święto Wojsk Specjalnych

Święto Wojsk Specjalnych obchodzone jest 24 maja. Wojska Specjalne powołane zostały Ustawą z dnia 24 maja 2007 roku. Funkcje dowodzenia Wojskami Specjalnymi realizuje Dowództwo Wojsk Specjalnych. Według ustawy Wojska Specjalne nie są podporządkowane Dowódcy Operacyjnemu Sił Zbrojnych.

Dzięki temu Wojska Specjalne mogą realizować samodzielne operacje specjalne wspierane przez inne rodzaje Sił Zbrojnych na zasadach zbliżonych do operacji prowadzonych przez Dowódcę Operacyjnego SZ.

Wojska Specjalne Rzeczypospolitej Polskiej są prawdopodobnie jedynym na świecie wyodrębnionym rodzajem sił zbrojnych nie wchodzącym w skład marynarki czy wojsk lądowych.

Comments are closed.