Armia Łódź

23 marca 1939 roku została utworzona Armia Łódź

Tego dnia 1939 roku została utworzona Armia Łódź

Armia Łódź została utworzona 23 marca 1939 roku. Jej głównym zadaniem było organizować obronę pomiędzy Armią Poznań i Armią Kraków, na kierunku Radomsko – Skarżysko w pasie od Błaszek na północy do Przedborza na południowym wschodzie.

Głównymi jej zadaniami była osłona w kierunku na Łódź i Piotrków Trybunalski oraz nacieranie na nieprzyjaciela z kierunku Sieradza na zachód. Szerokość pasa obrony wynosiła około 120 km. Główna pozycja oporu została wyznaczona wzdłuż Warty i jej prawego dopływu rzeki Widawki. Pozycja ta znajdowała się w odległości około 90 km od granicy na jej skrzydłach i około 60 km w środku obrony.

Zaplanowano wzniesienie linii umocnień fortyfikacyjnych stałych i ziemnych, a także wysadzenie większości mostów na najważniejszych rzekach w okolicy. Budowę schronów rozpoczęto po 24 czerwca 1939 roku. Wówczas Sztab Główny zezwolił na rozpoczęcie budowy umocnień polowych na przyszłych pozycjach obronnych. Do 1 września zdołano zbudować około 46 schronów żelbetowych i 12 ziemno-drewnianych, z czego spora ilość nie została w pełni ukończona.

Na jej pozycje obronne miało spaść najsilniejsze niemieckie uderzenie, gdyż obszar ten umożliwiał postęp w kierunkach na Częstochowę, Łódź i Warszawę. Armia „Łódź” przez cztery dni w ciężkich walkach spowolniła niemiecką inwazję. W walkach odwrotowych obsadziła Twierdzę Modlin. Pozostawała tam aż do końca kampanii bohatersko broniąc twierdzy.

(zdj. Wikimedia Commons)

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*