24 marca 1794 roku na Krakowskim rynku został ogłoszony akt powstania, powołujący Tadeusza Kościuszkę na stanowisko naczelnika insurekcji

Kościuszko złożył publicznie na rynku przysięgę:
„Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna męka Syna Jego.”

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*