26 maja 1584 roku na dziedzińcu zamku wawelskiego został ścięty Samuel Zborowski

Tego dnia 1584 roku na dziedzińcu zamku wawelskiego został ścięty Samuel Zborowski

Samuel Zborowski był hetmanem kozackim. Jest różnie oceniany w polskiej historiografii, w tym jako „debilowaty zabijaka”.

Ród Zborowskich był bardzo wpływową rodziną z Małopolski. Podczas drugiego bezkrólewia miał ogromy wpływa na elekcję Stefana Batorego. Niestety, nowy władca postawił na Jana Zamoyskiego, a ten nie przepadał za Zborowskimi. Animozje między nimi rosły.

Jeden z braci Zborowskich, Samuel podczas panowania Walezego został skazany na banicję za zabójstwo Andrzeja Wapowskiego. W tym czasie przebywał w Siedmiogrodzie, gdzie ukazywał tajniki życia politycznego Batoremu w Rzeczypospolitej. Podczas wojen moskiewskich walczył w armii królewskiej, jednak nie zdołał wyjednać przebaczenia.

Ruszył na Sicz, gdzie przewodził wyprawami kozackimi na Tatarów Turków. Ponoć działał w porozumieniu z królem, który przygotowywał wojnę z Turcją. Ostatecznie doszło jednak do rozejścia się dróg Samuela z królem. Ten za niewdzięczność monarchy zaczął głośno się odgrażać.

W maju 1584 roku łamiąc wszelkie prawa Zamoyski schwytał go w okolicach Krakowa. Prawdopodobnie za aprobatą króla Zamoyski 26 maja 1584 roku ściął go na Wawelu, co również było złamaniem prawa, gdyż Samuel był skazany na banicję, a nie na infamię.

Sprawa ta wywołała napięcia między królem i szlachtą.

Comments are closed.