Koronacja Rudolfa Szwabskiego

26 marca 1077 roku odbyła się koronacja Rudolfa Szwabskiego

Tego dnia 1077 roku w Moguncji odbyła się koronacja antykróla niemieckiego Rudolfa Szwabskiego

Koronacja Rudolfa Szwabskiego miała miejsce w 1077 roku. Pod nieobecność Henryka IV w Niemczech został wybrany przez opozycję antycesarską królem. Skutkiem czego była wieloletnia wojna domowa w Rzeszy. Uznany przez cesarza za banitę Rudolf Szwabski uciekł do Saksonii, gdzie przebywał do końca życia. 7 marca 1080 roku został uznany królem Niemiec przez papieża.

(Fragment płyty nagrobnej Rudolfa Szwabskiego sprzed 1100 z dawnej katedry św. Jana i Wawrzyńca w Merseburgu. Źródło zdjęcia: wikiemdia commons.)

Comments are closed.