założenie KL Auschwitz

27 kwietnia 1940 roku wydano rozkaz założenia KL Auschwitz

Tego dnia 1940 roku Reichsführer-SS Heinrich Himmler wydał inspektorowi obozów koncentracyjnych oberführerowi Richardowi Glüecksowi rozkaz założenia w Oświęcimiu obozu koncentracyjnego – KL Auschwitz

Rozkaz założenia obozu wydał Reichsführer-SS Heinrich Himmler. Konzentrationslager Auschwitz, KL Auschwitz (Stammlager), w tym KL Birkenau (Auschwitz II) i KL Monowitz (Auschwitz III) to zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych na terenie Oświęcimia i pobliskich miejscowości, istniejący w latach 1940-1945. Symbol Holocaustu.

Początkowo władze niemieckie utworzyły obóz przeznaczony do osadzania więźniów politycznych i opozycji, głównie Polaków. Rozbudowywany był potem stopniowo w główne miejsce masowej eksterminacji Żydów z całej Europy, a także wielu Polaków, Romów, jeńców radzieckich oraz ofiar innych narodowości.

Comments are closed.