Zamieszki w Nowej Hucie

27 kwietnia 1960 roku wybuchły zamieszki w Nowej Hucie

Tego dnia 1960 roku w Nowej Hucie wybuchły zamieszki związane z decyzją władz o usunięciu krzyża z Osiedla Teatralnego

Zamieszki w Nowej Hucie w rozpoczęły się wykopywaniem krzyża postawionego na placu, na którym miał stanąć pierwszy kościół w Nowej Hucie. Chwilę później wokół robotników zaczęli gromadzić się ludzie, próbujący przegnać robotników.

Ich liczba rosła błyskawicznie i około godziny 16:00 było ich około 2 tys. W tym samym czasie wielu ludzi zebrało się również przed Dzielnicową Radą Narodową. Wszystko to bezpośrednio doprowadziło do zamieszek w całym mieście. W stronę milicji poleciały kamienie i butelki z benzyną a na ulicy pojawiły się barykady. Wobec protestujących milicja użyła broni palnej. Jeszcze przed północą usunięto z ulic wszystkie barykady. W wyniku zamieszek aresztowano 493 osoby.

Zamieszki w Nowej Hucie były wynikiem decyzji władz, która postanowiła, iż Nowa Huta pozostanie miastem bez kościołów. W związku z tym postanowieniem zmieniła swoje poprzednie zarządzenie z 1957 r. o przekazaniu terenu pod budowę kościoła. Zadecydowano by w tym miejscu wybudować szkołę. Ostatecznie walka o budowę kościoła w Nowej Hucie zakończyła się sukcesem i 15 maja 1977 roku kardynał Karol Wojtyła konsekrował Arkę Pana – pierwszą nowohucką świątynię. 

(Zdjęcie operacyjne Milicji Obywatelskiej ukazujące wydarzenia z 27.04.1960 r.)

One Comment

  1. Bartłomiej Boczek Małczyński

    Był w tym miejscu, teraz stoi tam kościół – niezbyt piękny. Postawiono tam pomnik, w celu upamiętnienia tamtych dni.