6 października 1954 roku Stefan Wyszyński został przeniesiony przez władze PRL

Tego dnia 1954 roku Stefan Wyszyński został przeniesiony przez władze PRL z miejsca odosobnienia w Stoczku Klasztornym do Prudnika Śląskiego

Stefan Wyszyński 25 września 1953 r., na wniosek mocodawców z ZSRS, polskie władze państwowe aresztowały prymasa Wyszyńskiego. Do 28 października 1956 r. był przetrzymywany w czterech klasztorach, kolejno w Rywałdzie Królewskim, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim i Komańczy.

6 października 1954 r. prymas Wyszyński został przetransportowany drogą lotniczą ze Stoczka Warmińskiego do Prudnika Śląskiego, gdzie umieszczono go w zamienionym na więzienie, zrujnowanym klasztorze franciszkańskim.

Wraz z prymasem uwięziono ks. Stanisława Skorodeckiego oraz siostrę Leonię Graczyk (obydwoje podpisali zobowiązanie do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa). Wyszyńskiemu zabroniono spacerów, w ciągu doby pilnowało go około trzydziestu funkcjonariuszy, a cały teren przyklasztorny został ogrodzony drutem kolczastym.

Mimo wielu przeciwności podczas uwięzienia w Prudniku Wyszyński pracował intensywniej niż wcześniej w Stoczku, a owocem jego pracy były „Szkice na Rok Liturgiczny” i czteroczęściowy „List do Neoprezbiterów”. Ponadto właśnie w celi prudnickiego klasztoru zadecydował o odnowieniu ślubów Jana Kazimierza i rozpoczął pisanie tekstu Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.

Wyszyński przebywał w Prudniku do 26 października 1955 r., skąd przewieziono go do ostatniego miejsca odosobnienia – Komańczy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*