27 maja 1999 roku Slobodan Milošević został postawiony w stan oskarżenia o zbrodnie przeciwko ludzkości

Tego dnia 1999 roku Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii postawił w stan oskarżenia o zbrodnie przeciwko ludzkości Slobodana Miloševicia

Slobodan Milošević urodził się w 1941 roku w Serbskim Požarevacu. W roku 1959 wstąpił do partii komunistycznej. Karierę polityczną rozpoczął w latach 60. jako doradca burmistrza Belgradu. W 1988 roku został przywódcą serbskich komunistów.

Rok później został wybrany na prezydenta Serbii, po czym zaczął przekształcać partię komunistyczną w nacjonalistyczną partię socjalistyczną. W czasie wojny domowej w krajach byłej Jugosławii czynnie wspierał mniejszości serbskie zamieszkujące Chorwację i Bośnię. W 1997 roku, gdy nie mógł już pełnić po raz trzeci funkcji prezydenta Serbii, objął urząd Prezydencja Federalnej Republiki Jugosławii, który sprawował do 2000 roku.

Zajrzyj też tu: Rozpad Jugosławii w latach 90. XX wieku

W roku 1999, odmówił przyznania autonomii Kosowu, co doprowadziło do interwencji NATO i bombardowania Jugosławii. W 2000 roku przeprowadził szereg reform, mający pomóc mu w utrzymaniu urzędu prezydenckiego przez kolejną kadencję. Jednak w czasie kampanii wyborczej Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii oskarżył go o zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, wywołanie konfliktów wojennych w Kosowie, Chorwacji i Bośni. Łącznie otrzymał 66 zarzutów.

Aresztowano go dopiero 1 kwietnia 2001 roku, a w czerwcu przewieziono do Hagi, gdzie powtórzono wszystkie zarzuty i rozpoczęto proces. Zmarł w haskim więzieniu, oczekując na kolejną rozprawę, 11 marca 2006 roku. Jako oficjalną przyczynę śmierci podano atak serca, jednak zwolennicy prezydenta podtrzymują nadal tezę o otruciu Miloševicia.

Na zdjęciu prezydent Slobodan Milošević

Comments are closed.