Ołtarz pokoju

30 stycznia 9 roku p.n.e. w Rzymie dedykowano ołtarz pokoju

Tego dnia 9 roku p.n.e. w Rzymie dedykowano ołtarz pokoju

Ołtarz pokoju (Ara Pacis Augustae) został wystawiony przez senat dla uczczenia powrotu cesarza Augusta z wypraw do Hiszpanii Galii. Cesarz powrócił z nich w roku 13 p.n.e. Wówczas ślubował wystawienie ołtarza, który miał symbolizować nastanie długo wyczekiwanego po okresie wojen domowych pokoju w imperium. Poświęcono go w dniu urodzin cesarzowej Liwii.

Został umieszczony na wschodnim krańcu Pola Marsowego, po zachodniej stronie od Via Flaminia. Bogato zdobiony reliefami, był nośnikiem propagandy rodowej Augusta i wyidealizowanym obrazem nowego państwa. Na jednej ze ścian przedstawiono m.in. procesję kapłanów składających ofiarę. Wśród nich znajdują się August oraz Agryppa. Ich postacie są większe od pozostałych, co uświadamiało odbiorcy, że są najważniejszymi spośród kapłanów.

Po obu stronach obramienia ołtarza, umieszczono relief przedstawiający rodzinę cesarską. Dawał on wrażenie, iż rodzina podąża za kapłanami. Przedstawiał kobiety z rodziny ubrane w klasyczny strój, pomiędzy nimi w centralnej części znajduję się mężczyzna – wódz, identyfikowany z Druzusem Starszym. Pomiędzy dorosłymi idą dzieci ustawione w kolejności wstępowania na tron.

Comments are closed.