6 listopada 1625 roku podpisano ugodę kurukowską

Tego dnia 1625 roku została podpisana ugoda kurukowska

Ugoda kurukowska kończyła kozackie powstanie Żmajły na Ukrainie. Osaczone nad jeziorem Kurukowskim przez wojska koronne hetmana Stanisława Koniecpolskiego, wojsko zaporoskie podjęło pertraktacje.

Po 3 dniach rozmów ostatecznie ustalono, iż Rzeczpospolita ogłasza amnestię dla uczestników nielegalnych schadzek oraz wszelkich buntowników. Podwyższono rejestr do 6 000 ludzi, którym na dzień świętego Ilja Ruskiego miano wypłacić 60 000 złotych. Kozacy również mogli uprawiać handel, łowić ryby i polować.

Wybór „starszego”, czyli wodza wojska zaporoskiego został ustalony tak, iż rada wojskowa wybiera kandydata, którego zatwierdzał hetman.

Kozacy w zamian zobowiązali się zaprzestać wypadów na ziemie tureckie i tatarskie, spalić wszystkie czajki oraz nie wchodzić w kontakty z żadnymi obcymi państwami. Mieli pozostać na Zaporożu i bronić przepraw na Dnieprze.

Mołojcy, którzy nie zostali wciągnięci w rejestr, a szacuje się ich na około 40 000 ludzi, zostali uznani za ludzi wolnych i mogli przebywać w królewszczyznach, co oznaczało i tak utratę wolności, gdyż stawali się poddanymi starostów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*