8 czerwca 1968 roku utworzono Uniwersytet Śląski w Katowicach

Tego dnia 1968 roku utworzono Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach według Forbesa (2023) w rankingu Najlepszych Pracodawców w Polsce, zajął 1. miejsce w kategorii „szkolnictwo i badania naukowe”.

Podstawą dla Uniwersytetu Śląskiego, stała się utworzona w Katowicach w 1962 roku filia Uniwersytetu Jagiellońskiego, której prorektorem został profesor Kazimierz Popiołek. Dzięki staraniom profesora i przychylnemu stanowisku Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w 1968 roku Rada Państwa podjęła decyzję o utworzeniu nowej placówki naukowej, która miała powstać z połączenia fili Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Pedagogicznej, tworząc Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Pierwszym rektorem uczelni został historyk, profesor Kazimierz Popiołek. Pierwszy rok akademicki w murach nowej placówki rozpoczęło ponad 5700 studentów, kształcących się na czterech wydziałach: 1) humanistycznym, 2) matematyki, fizyki i chemii, 3) prawa i administracji, 4) wychowania technicznego.

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego – Wikimedia Commons

Comments are closed.