W nocy 4 na 5 sierpnia 1945 roku odbyła się akcja rozbicia więzienia UB w Kielcach przez AK

W nocy 4 na 5 sierpnia 1945 roku ruch oporu Armii Krajowej pod dowództwem kpt. Antoniego Hedy „Szarego” przeprowadziły akcję rozbicia więzienia WUBP w Kielcach przy ul. Zamkowej

Akcja rozbicia więzienia UB w Kielcach przez ruch oporu Armii Krajowej miała miejsce w nocy 4 na 5 sierpnia 1945 roku. W akcji wzięli udział żołnierze z dawnego 3 pp Leg. AK i 72 pp. AK. Było to między innymi pododdziały por. S. Bębińskiego „Harnasia”, ppor. H. Podkowińskiego „Ostrolota”, por. H. Wojciechowskiego „Sęka”, ppor. Z. Barkowskiego „Zygmunta”, ppor. W. Borowca „Niegolewskiego”. Zabezpieczenie kwatermistrzowskie zapewniły wcześniejsze dwie akcje ekspropriacyjne, dokonane w bankach w Warszawie i w Łodzi.

Przeczytaj też wywiad: Czym była Armia Krajowa? Wywiad o AK z dr hab. Waldemarem Grabowskim

Kpt. A. Heda „Szary” na czele zgrupowania liczącego około 250 żołnierzy, dokonał spektakularnego odbicia więźniów z kieleckiego więzienia WUBP. Podczas 4-godzinnej operacji wysadzono prawie wszystkie drzwi w celach i uwolniono 354 więźniów, którym groziło wywiezienie w głąb Związku Sowieckiego, w tym płk A. Żółkiewskiego „Lina” – dowódcę 2 Dywizji Piechoty AK. 

Z uwagi na skalę trudności i niewielkie straty po obu stronach, akcja rozbicia więzienia UB w Kielcach uważana jest za jedną z najbardziej okazałych w całej historii polskiego podziemia niepodległościowego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*