6 lipca 1950 roku w Zgorzelcu podpisano układ pomiędzy Polską a NRD o granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej

Dokładna nazwa traktatu brzmi: „Układ między Rzeczypospolitą Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną o wytyczeniu ustalonej i istniejącej polsko-niemieckiej granicy państwowej”. Podczas podpisywania stronę polską reprezentowali J. Cyrankiewicz i S. Wierbłowski, natomiast stronę niemiecką – O. Grotewohl i G. Dertinger.
Artykuł 1. układu zgorzeleckiego mówi „że ustalona i istniejąca granica biegnąca od Morza Bałtyckiego wzdłuż linii na zachód od miejscowości Świnoujście i dalej wzdłuż rzeki Odry do miejsca, gdzie wpada Nysa Łużycka oraz wzdłuż Nysy Łużyckiej do granicy czesko-słowackiej, stanowi granicę państwową między Polską a Niemcami”. Mimo tego, że układ zgorzelecki był ważnym elementem polsko-niemieckich stosunków, na granicy nadal dochodziło do wielu mniejszych bądź większych sporów.
Ustalenia w sprawie granicy rozgrywały się w sowieckiej strefie wpływów, dlatego nad zawarciem porozumienia czuwał Józef Stalin, obwołany „przyjacielem” obu narodów. Wydarzenie to stało się elementem kanonu komunistycznej propagandy jako potwierdzenie, że sojusz ze Związkiem Sowieckim i blok komunistyczny są gwarantami naszej zachodniej granicy państwowej. 

(Na zdjęciu Józef Cyrankiewicz i Otto Grotewohl udają się do domu kultury w Zgorzelcu, w celu podpisania układu granicznego. Źródło: Bundesarchiv)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*