Archeolodzy znowu w Kunowicach

Pod Kunowicami w województwie lubuskim badacze odkryli rekordową liczbę zabytków związanych głównie z bitwą sprzed blisko 260 lat. Liczba odnalezionych artefaktów podczas trwających rok prac wynosi prawie 2000, a łączna liczba znalezisk dokonanych w czasie dotychczasowych badań przekroczyła 6000.

W 2009 r. rozpoczął się szeroko zakrojony, interdyscyplinarny program badawczy pola bitwy pod Kunowicami, a kieronictwo nad tymi pracami objął dr hab. Grzegorz Podruczny z Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach. Jednym z ważniejszych odkryć było zlokalizowanie umocnień ziemnych w 2009 r., które otaczały rosyjski obóz, a do tej pory naukowcy byli przekonani, że takie konstrukcje do naszych czasów się nie zachowały. Bitwa pod Kunowicami rozegrała się 12 sierpnia 1759 r. i była jednym z największych i najbardziej krwawych starć w czasie wojny siedmioletniej (1756-1763). Zwarły się ze sobą armie Rosji i Austrii przeciw pruskim żołnierzom Fryderyka II, w walkach uczestniczyło ok. 130 tys. osób. Początkowo sukcesy odnosiła pruska armia, jednak ostatecznie została rozgromiona. Podczas bitwy zginęło ok. 10 tys. żołnierzy, a teraz badacze próbują zlokalizować zbiorową mogiłę, w której mogli oni spocząć. Podruczny opowiadał o tym, że podczas prac oprócz wykrywacza metalu wykorzystali także badania nieinwazyjne: elektrooporowe i magnetyczne. Mówił też, że przebadali teren, na którym odnaleźli dużą liczbę rosyjskich guzików mundurowych oraz ludzkie szczątki w latach 2012-2015, zaś w tym roku badacze zaplanowali zweryfikowanie swoich domysłów przez wykonanie wykopów sondażowych- wykopalisk na ograniczoną skalę. Zeszłoroczne badania były zdominowane przez prospekcję z użyciem wykrywacza metali, dzięki czemu udało im się zebrać prawie 2000 zabytków, głównie związanych z bitwą sprzed 260 lat. Ich najliczniejszą grupę stanowią ołowiane pociski do broni strzeleckiej, których ilość badacze oszacowali na 989 sztuk, natomiast mniej liczne były pociski artyleryjskie. Odnaleziono m. in. 285 całych kartaczy z ich 26 fragmentami, odłamki granatu haubicznego i kule armatnie. Podruczny zaznaczył przy tym, że wyjątkowym zabytkiem jest cały granat od rosyjskiego jednoroga 12-funtowego. Działo, z którego został wystrzelony, był ówczesnym nowatorskim rozwiązaniem, a dla takich konstrukcji pola bitew wojny siedmioletniej były poważnym sprawdzaniem bojowym. Dodał także, że fragmenty broni stanowią tylko znikomy procent znalezisk, jednak naukowcy mimo to uznali ich znalezienie za duży sukces. Wśród nich są też znaleziska reliktów broni białej, np. zaczepy od pochwy szabli, okucie od pochwy od pałasza czy fragment bagnetu tulejkowego, a szczególnie cennym znaleziskiem jest fragment rosyjskiego bagnetu od karabinu piechoty. Jednak nie zachował się on w kompletnym stanie, gdyż brakuje mu głowni. Oprócz fragmentów broni odkryto także dużą grupę zabytków związanych z ubiorem żołnierzy, z których najwięcej (200 sztuk) było pruskich i rosyjskich guzików mundurowych. Zdaniem Podrucznego jednym z najcenniejszych zabytków znalezionych w tym sezonie był XVIII-wieczny prawosławny krzyż, należący najpewniej do któregoś z rosyjskich żołnierzy. Podczas poszukiwań śladów związanych z tą bitwą odnaleziono także zabytki z innych epok, wśród których największą grupę stanowią monety. Najstarszą z nich jest denar brandenburski Ottona IV, jednak dla badaczy najciekawszą jest pruska moneta, 1/3 talara, którą wybito w tym samym roku, w którym miała miejsce bitwa pod Kunowicami. Oprócz tego naukowcy zidentyfikowali także duży zbiór fajek z XVIII i XIX w., ołowiane zabawki, żołnierzyki, a nawet… czołg.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Fot.: Aleksander Kotzebue: Bitwa pod Kunowicami,1848. Fot. Wikipedia Commons.

Agata Śródkowska

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*