Archiwum w Paryżu skrywało bezcenny XVII wieczny skarb

Archiwum w Paryżu skrywało bezcenny XVII wieczny skarb. Aż do teraz! A skarbem tym okazała się wielka mapa Rzeczpospolitej z okresu staropolskiego, którą polscy historycy odnaleźli w stolicy Francji.

Niezwykłego odkrycia dokonał w paryskim archiwum zespół polskich historyków z Uniwersytetu w Białymstoku, wspierany przez eksperta w sprawach kartografii historycznej i badacza tejże tematyki prof. Andrewa Pernala z University of Calgary w Kanadzie. Podczas prac poszukiwawczych odnaleźli oni niezwykłą rękopiśmienną mapę ziem XVII wiecznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, o której wielokrotnie wspominały znane wcześniej źródła. Odkrycie to wieńczy niemal dziesięcioletnie poszukiwania tego cennego zabytku i jest wielkim sukcesem białostockich historyków.

Niewątpliwe wrażenie robią też wymiary zabytku. Ma on 198X183 cm i ponad 3.5 m2 powierzchni. Mapa prezentuje cały obszar państwa polsko-litewskiego z wyraźnie zaznaczonymi Tykocinem, Supraślem, Wasilkowem, Bielskiem i Brańskiem. Najprawdopodobniej oznaczało to, iż miejscowości te były znane na granicą i w jakiś sposób ważne dla cudzoziemców, w tym samych Francuzów. Jej autorem był Nicolas Sanson, wybitny geograf i kartograf z okresu XVII wieku, uważny za założyciela francuskiej szkoły kartografii.

Oprócz samej mapy w archiwum zachowały się jeszcze fragmenty drewnianej ramy i drzewca z elementami zdobień.

Najprawdopodobniej mapa ta miała być podarkiem dla Henryk Juliusz de Burbon, księcia Conde, kilkukrotnego kandydata do korony polskiej.

Źródło: poranny.pl
Fot.: poglądowa

Dawid Siuta

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*